Menu
نویسنده مطلب : محمود مهدوی

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


هنر یکی از مصداق‌های انتزاعی است.هنرمندی که از میان مناظر و صحنه های اطراف با نگاه متفاوت تصویری را بیرون می‌کشد و حذف عناصر اضافه یک تابلو نقاشی را خلق می‌کند ویا موسیقی دانی که از میان اصوات یک قطعه موسیقی را می‌سازد و یا طنز پردازی که از رویداد های اجتماعی نقدی را جدا میکند و طنزی را می‌سازد

مثالی که در مورد اوج انتزاعی بودن در هنر میشه زد سبک نقاشی آبستره است که تمامی فکر هنرمند در خطوط و رنگ های ساده خلاصه می‌شود