Menu
نویسنده مطلب : الهام صفری

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


سوگیری توافق کاذب

در این مورد ما فکر میکنیم دیگران هم مثل ما فکر میکنند و از آن بالاتر با نظر ما موافق هستند، و به پیچیدگی انسان ها و طرز فکرشان، فکر نمی کنیم. مواردی در ذهن داریم و می گوییم “این که بدیهی است” ، “این که واضح و مشخص هست” ، “همه این را می دانند” و کاری را انجام میدهیم و انتظار داریم دیگران هم ما را همراهی کنند.

سوگیری بازمانده

تمرکز بر روی کسانی که از پس موقعیتی برآمده اند، و نادیده گرفتن کسانی که از پس همان موقعیت برنیامده اند، به این دلیل که آنها را نمیبینیم و نمی شناسیم.

برای مثال، هزاران مقاله در مورد نیمه کاره رها کردن دانشگاه از جانب بیل گیتس و استیو جابز و بعد از آن موفقیتشان در زندگی و کسب در آمد افسانه ای آنها نوشته شده است. طوری که خیلی ها فکر میکنند دلیل موفقیت این فراد رها کردن درس و دانشگاه بوده است! هزاران نفر دیگر هم در جهان دانشگاه را نیمه کاره رها کردند، همه آنها موفق نیستند و سرنوشت شان جایی ثبت نشده است.

بعد از گرفتن پنالتی رونالدو توسط علیرضا بیرانوند در بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ همه از اینکه این پسر وقتی به تهران می آید هیچ پولی نداشته و شب ها در میدان آزادی می خوابیده نوشتند، ولی آیا همه افرادی که با دست خالی برای تحقق رویاهای شان از شهرهای دیگر کشور به تهران می آیند به موفقیت می رسند؟!