Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

مدیریت ارتباطات پروژه چیست؟ شما در کدام بخش آن توانمندتر هستید؟


ما یک مدیر پروژه داریم این شخص یکی از کسانی است که بیشترین مشکل ارتباطی داخلی را دارد.

در همه کارهای و پروژه‌ها به ندرت با تیم فنی مشاوره می‌کند، اکثرا آنچه که به فکرش درست به نظر برسد همان حرف را می‌زند. در یکی از اجلاس با سران ادارت استاندار کابل از این شخص پرسیده بود که کارهای پلانگذاری مجتمع اداری استان کابل به کجا رسیده و درصد پیشرفت آن چگونه است؟ این شخص بدون هماهنگی با تیم فنی اعلان کرده بود که کارش تمام است بیایید پلان‌های آنرا تحویل بگیرید. درحالیکه به علت مشکلات تخنیکی کار آن اصلا شروع نشده بود. این شخص منحیث مدیر پروژه در اکثر مواقع چنین تصامیم اشتباهی را میگیرد که من مشکل ارتباطی ایشان را از نوع ارتباط داخلی میدانم.