Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


با سلام،با توجه به علایق وهمچنین درس استعدادیابی در بسیاری ازاین استعدادها نمره خوبی ندارم اما به مرور وبنا به شرایط زندگیم رشد بهتری کرده وامروز بعداز خواندن درس متوجه شدم که اگر زمینه برای پرورش استعدادهایم مناسب تر بود حتما در شرایط بهتر از شرایط فعلی بودم اگر به ترتیب که در درس امده بنویسم،در رابطه با تجسم فضایی با توجه به مثال درس ذهن ساختارگرا ندارم،ولی درست کردن پازل یا چیدمان منزل را با دقت و حوصله ی زیاد انجام میدهم.

توانمندی استقراء: به نظر با توجه به درس که باید در زمان معین وکوتاه انجام شود ضعیف عمل می کنم،البته سریع می خوانم ولی اگر چندین بار تکرار نکنم زود فراموش میکنم.

ایده فوریا: معمولا ادمی هستم پر از ایده ،البته این را نمی دانم مهارت محسوب می شود یا استعداد،ایده پرداز خوبی هستم.

در زمینه  سیلوگرام در وضیعت مطلوب تری هستم باتوجه به رشته ام ،ادبیات انگلیسی توانایی زیادی در یادگیری زبان دارم وسعی زیادی نیزدر این زمینه کردم ومی توانم بگویم که به راحتی از عهدش بر میام.

توانایی کار با اعداد: خوب نیستم در بخش بازی با اعداد ضعیف هستم.

تشخیص وتفکیک رنگ:فکر میکنم در این زمینه متوسط هستم

بیشترین استعدادم را در بین موارد ذکر شده درزمینه کار با انگشتان می بینم،مهارت زیادی در یادگیری سریع وانجام اینگونه کارها دارم،چیزیی که از ان به عنوان استعداد رو به جلو میتوانم یادکنم موردی که فکر میکنم اگر تلاشم را زیاد کنم در ان توانمند خواهم شد.

در موردحافظه طراحی: با توجه به درس همیشه در این مورد حرفی برای گفتن دارم ولی توانایی به خاطرسپردن و برای دیگران بازگو گردن خیلی عالی نیستم.

در حوزه موسیقی واستعداد موسیقی تقریبا صفر هستم،تشخیص فرکانس وریتم نمره خوبی ندارم .

نگاه به جلو: فکر میکنم چون من انرژی وهمچنین انگیزه زیادی دارم در این مورد هم استعداد خوبی دارم.

ممنون از متمم جان