افسانه - اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : افسانه

مطلب مورد بحث:

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما


سلام

درسته که اینجا خیلی چیزها سرجاش نیست اما نظر من متفاوته کمی با شما.

معتقدم همیشه کار نیکو کردن از پر کردن است یعنی با وجود اینکه اوضاع مساعد نباشه اما ارتقای سطح توانمندیهامون باعث می شه ی روزی ی جایی ی موقعیتی به کارمون بیاد  و سطح زندگیمون رو ارتقا بده. توی اوضاع بد، اونی که مهارت بلده با اونی که مهارت نمی دونه یکی نیست، اگر کاری از دستش برنیاد حداقلش اینه که دریافت بهتری از اوضاع داره و این یعنی ی قدم جلو بودن.

سپاس