Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

استیون پینکر - آیا انسان روزهای بهتری را پیش رو دارد؟ (بخش اول)


شنیدن این آمارها و تحلیل های این چنینی منو خوشحال و امیدوار می کنه.

تو بحث های دوستانه و خانوادگی در مورد این جمله که “قدیم ها بهتر بود” جبهه میگیرم و میپرسم که دقیقا منظورتون از قدیمها چه زمانی است. شاید ریشه این حسرت ها تنهایی یا گذشتن از جوانی یا ترس از مرور کرده هامون باشه…

برای مقایسه، جدولی  از کتاب تاریخ مدرن ایران (یرواند آبراهامیان،محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی)
استیون پینکر - آیا انسان روزهای بهتری را پیش رو دارد؟ (بخش اول)