Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


گم شدن یعنی مواجه شدن با فضا و آدمهای ناشناخته، یعنی قرار گرفتن در شرایط ناشناخته و غریب. ولی ما آنقدر غرق در دنیای دیجیتال شده‌ایم که دنیای بزرگ بیرون برایمان بسیار کوچک شده و دنیای کوچک درون گوشی برایمان بسیار بزرگ.

ما تا وقتی که دنیایمان را در جیب و در دستانمان داریم، امکان گم شدن و تجربه کردن احساسات و فضاهای جدید برایمان ممکن نخواهد بود.

گاهی باید گریخت، گاهی باید دنیای دیجیتال را رها کرد و به دنیای واقعی گام نهاد. باید خود را از این بند بسته بر پای رها کرد.

مدتی است که به مرور در حال کم کردن مدت زمان حضور خودم در شبکه‌های اجتماعی و دنیای دیجیتال درون گوشی‌ام هستم. مدتی هست که ارتباطم را با اطرافیانی که نه دلیل آشنایی و ارتباط ما معلوم هست و نه هدفی از این کار داریم، قطع می‌کنم.

تصمیم گرفته‌ام به دنیای کتابها پناه ببرم. تصمیم گرفته‌ام برای خودم وقت بگذارم. تصمیم گرفته‌ام گم شدن در دنیای شخصی خودم را به دور از هر هیاهو و سر و صدایی تجربه کنم.

به همین دلیل بهترین روزهای عمرم را سپری می‌کنم. انگار که با گم شدن، تسلط و کنترلم بر زندگی خودم چندین برابر شده است و زیستن من در این دنیا واقعی‌تر.