Menu
نویسنده مطلب : مریم الف

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: تجربه عمیق زندگی...


 

شاید زندگی نذاره همه اونچیزی که می خوام به تصویر بکشم و زندگیش کنم

شاید محدودیتایی وجود داشته باشن که نذارن

اما

من همون اندازه که می تونم رو زندگی می کنم

من با همین خودم بودن شادم و زندگی می کنم

و می دونم که هرروز وسعت این تصویر یک قدم بزرگتر میشه

و من می تونم همه اون چیزی که می خوام رو یک روز زندگی کنم !