Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

مدیریت فشار روانی (۲): آیا تا به حال زیر فشار روانی، افت شدید عملکرد داشته‌اید؟


تقریبا می‌توان گفت همه افراد تجربه چنین استرسی را در زندگی‌شان داشته‌اند و طبیعتا من هم جزو همان افراد هستم.

اما موضوع آزاردهنده و گاها آسیب بزرگتر به نظر من اثرات روانی و کاهش اعتماد به نفس بعد از دچار شدن به چنین استرسی هست.

وقتی که کسی در یک موقعیت حساس به این نوع استرس دچار می‌شود و براثر آن عملکرد بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی از خود نشان می‌دهد، این اتفاق باعث شکل‌گیری یک تصویر ذهنی ناخوشایند در ذهن آن فرد می‌شود.

بعد از مدتی شاید فرد با آموختن و تمرین نحوه مبارزه با این نوع استرس با آن مقابله کند ولی تاثیرات روانی حادث شده، تصاویر لحظه‌ای ثبت شده از عملکرد فردی در ذهن و همچنین کاهش اعتماد به نفس ناشی از آن نیاز به تلاش دیگری دارد که شاید دشوارتر از قبلی باشد.

این موارد در مجموع باعث افزایش برآیند فشار روانی خواهند شد.