Menu
نویسنده مطلب : علی اسماعیلی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


در صورتی که مغز خود را عادت دهیم تا با خواندن هر جمله یا پاراگراف، برداشتی کوتاه را چکیده یا خلاصه کند و در انتهای نوشته یا مطلب، آنها را در ذهن طبقه بندی نموده و یادداشت نماید، به احتمال زیاد به هدفی که در این نوشته اشاره شده رسیده ایم. اما مهم تر از آن تکرار این عمل و تبدیل کردن آن به عادت است تا با هر بار انجام آن مسیر عصبی قوی تری در مغزمان ایجاد شده و بتوانیم با تمرکز، سرعت و قدرت یادگیری بیشتری این دست مطالب را مطالعه کنیم.