Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با سانسور رسانه‌ها، تنش در فضای اجتماعی کاهش می‌یابد؟

در این سوال چند مفهوم قابل بحث وجود دارد: سانسور، رسانه، تنش و فضای اجتماعی. آیا سانسور در رسانه را یک مفهوم برون سازمانی می دانیم یا درون سازمانی (خودسانسوری)؟ سانسور را در چه حد و در چه مصادیقی تعریف می کنیم؟ آیا نگفتن هر موضوعی سانسور رسانه است یا آنچه باعث می شود مردم نتوانند تحلیل درستی از وضعیت جامعه خود داشته باشند؟ وقتی درباره‌ی رسانه حرف می‌زنیم، از چه رسانه‌هایی صحبت می‌کنیم؟ دولتی یا خصوصی؟ مکتوب یا آنلاین؟ تنش یعنی چه؟ چه طور می توان بین این دو موضوع، سانسور رسانه و تنش در فضای اجتماعی همبستگی دید و میزان این همبستگی را تشخیص داد؟ فضای اجتماعی به عملکرد مسوولان یک جامعه مرتبط است یا احساس مردم از وضعیت جامعه ؟

و در افق‌های زمانی مختلف هم می‌توان این بحث را پیش برد. با فرض بر همبستگی بین نگفتن اطلاعات اساسی و موثر در تصمیم گیری مردم و کاهش تنش و احساس بهتر مردم نسبت به شرایط اجتماعی یک جامعه آیا این حس همیشگی و اثر آن ابدی است؟ آیا اگر مدت زمانی از این  اتفاق بگذرد و جامعه از دریغ شدن اطلاعات موثر آگاه شود، تنش و احساس ناخوشایند آن بیش از زمانی نیست که اطلاعات دریغ شده بود.