Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

سواد دیجیتال | سواد فناورانه برای زندگی دیجیتالی بهتر


پیامد آنی این درس برای من رفتن به صفحه اینستاگرامم و مرتب و هایلات کردن انبوهی از استوری های یک سال اخیرم بود. حالا به صفحه ام نگاه می کنم و از نظم و انسجامش کیف می کنم. و امیدوارم این دانش به تدریج به جنبه های دیگه زندگی حرفه ای و شخصیم سرایت کنه.