Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای مذاکره | فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره


من سعی می کنم فهرست موضوعاتی که در برون سپاری پروژه ها می تونه مفید باشه رو بیان کنم :

. تصمیم درباره انجام برون سپاری

. تعیین بهترین تیم برای سپردن کار به آن ها

. آشنایی با اعضای تیم مقابل

. جلسه کارشناسان برای هماهنگی های فنی

. بررسی شاخص های کنترل عملکرد

. توافق روی خدمات و پشتیبانی

. توافق بر روی نحوه پرداخت هزینه پروژه

. توافق درباره استفاده از تجربه های تیم همکار

. تعیین مکانیزم های انجام هماهنگی در طول پروژه

. توافق بر روی نحوه جبران خسارت در صورت عدم تعهد شریک

. توافق بر روی نگهداری از اطلاعات و حقوق معنوی کارفرما

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟