Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

انواع سبک زندگی | برخی از سبک‌های زندگی غیرممکن می‌شوند


خیلی خیلی دلم هوای گذشته ها رو می کنه ، یه صمیمیتی بود که انگار دیگه نیست محبتای از ته دل و بوسه های عاشقانه . در آغوش کشیدن هایی که بشدت بوی خدا میداد.

دلم لک زده برای ماه رمضون هایی که صدای ربنای شجریان حالمونو دگرگون می کرد و اذون موذن زاده موی تنمونو سیخ.

چطور میشه یاد گذشته ها نکرد و از برف بازی نگفت ، یک هفته پشت سر هم برف میومد و زمین وزمانو سپیدپوش میکرد.

نمیدونم انگاری اون روزا حال دلامون بهتر بود، انگاری همه چی بوی خدا میداد.

میدونم غر زدم  اما قبول کنین از وقتی تکنولوژی اومد صمیمیت رخت بربست.

امیدوارم روزی نیاد که انسان بدست خودش خودشو از بین ببره.