Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

مهارت های مذاکره | در چه شرایطی مذاکره و چانه زنی مناسب نیست؟


ارتباط تنگاتنگی که بین درس های مذاکره است سبب میشود که در هر درس به درس های قبلی برگردیم و مرور کنیم آنچه را که یاد گرفته ایم و یا آنچه را که فراموش کرده ایم.
تاکید بر مواضع کوتاه مدت در ارتباط با افراد لزوما باعث قدرت و پیروزی ما در مذاکره نیست. گاها باید برای رسیدن به منافع حداکثری سازمان یا افرادی که با آنها در ذی نفع هستیم از مواضع خود پایین بیایم و چانه زنی را به تاخیر بندازیم.

صبر در رسیدن به امتیازاتی که در استراتژی فردی یا سازمانی است به نتایج بهتری گاها منجر میشود که نشانه پختگی و بلوغ فکری فردی یا سازمانی است.

گاها پیش آمده است که برای رسیدن به حق و حقوق خود در ارتباط و همکاری با سازمان ها پیش دستی میتوانستیم بکنیم و پافشاری ما بر روی مواضع مان هم قانونی و هم حق طبیعی ما بوده است اما آینده کاری برای همکاری با سازمان ها و افراد خوشایندتر بوده که به همان دلیل از خیر بسیاری از مواضع خودمان گذشته ایم.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟