Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


خیلی ساده

دفتر کار شناسان را بجای اتاق های تو در تو به فضایی یک دست تبدیل کردیم.

سپس نوبت سرو چای بود که هر روز راس ساعت چای آمده داخل فلاسک روی میز وسط دفتر قرار بگیرد.

حالا چای را برای همکارانم می ریزم و ضمن دعوتشان به یک دور همی ایستاده و مفرح  ۱۵ دقیقه ای با ایشان گپ و گفتی در مورد مسایل غیر روزمره مرتبط با کار دارم.

به نظرم خیلی در روحیه کار کنان تاثیر خوبی گذاشته است.