Menu
نویسنده مطلب : بابک راجی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


چرا به شرکت هایی که کمک می کنند مردم خودروها را به صورت اقساطی بخرند، لیزینگ گفته می شود؟

لیزینگ (Leasing) نوعی قرارداد اجاره اعتباری است که بین شرکت لیزینگ یا موجر (Lessor) و مستاجر (Lessee) منعقد می شود. در این فعالیت اقتصادی فرایند خرید، اجاره و تملیک اتفاق می افتد.

بر اساس قرارداد لیزینگ موجر کالای مورد نیاز مستاجر را با بهره گیری از منابع مالی خود از تولیدکننده تهیه کرده با تعریف یک چارچوب قراردادی با زمان معین در اختیار وی می گذارد. مستاجر بعد از پایان قرارداد و انجام تسویه حساب مورد اجاره را به تملک خود در آورد یا به موجر مسترد کند. قابل ذکر است که در صورت تمایل مستاجر به تملک کالا، باید ارزش اسقاطی کالا (Salvage/Residual Value) را به موجر پرداخت کند.