Menu
نویسنده مطلب : مرضیه

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


تمرین دوم : فرض کنیم یک مجموعه ارائه دهنده انواع دسر و شیرینی و کیک می باشد.
اول به نظر من حتی از دست دادن بخشی از مشتریان راضی و وفادار هم غیر قابل اجتناب است چون انسان همیشه دوست دارد محیط های جدید و آدهای جدید و چیزهای جدید را تجربه کند و حتی وقتی بهترین محصول را هم در یافت می کند باز هم دوست دارد محصولات مشابه برند های دیگر را تست کند…. بنابراین حداقل،  شما ممکن است برای مدتی برخی از مشتریان خود را از دست بدهید … پس یافتن مشتریان جدید ضروری است.
دوم اینکه شما ممکن است در حوزه فعالیت خود محصولات جدید ارائه دهید که با طبع مشتریان قدیمی شما سازگار نباشد، بنابراین برا ی اطمینان از موفقیت فروش باید در جستجوی خریداران جدید برای هر محصول جدیدی باشید.
 
سوم اینکه وقتی شما یک عده مشتری خاص و همیشگی داشته باشید کم کم برای نگه داشتن این گروه سعی می کنید محصولات خود را مطابق با سلایق آنها ارائه دهید و این حتی ممکن است علاوه بر اینکه با عث میشود گاهی شما مجبور باشید از استانداردهای حرفه خود پایین تر بیایید … باعث عقب افتادن شما از دنیای روبه رشد حرفه تان هم می شود. به این ترتیب شما از استانداردهای رشد مداوم باز می مانید. مشتریان جدید می توانند با درخواستهای جدیدشان حتی موتور رشد کسب و کار شما را به حرکت در بیاورند.