Menu
نویسنده مطلب : حسینیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سخت کارکردن ، هیچ گاه تمامی ندارد . اگر در روزگاری ، سخت کار کنید ، و در روز دیگر ، به استراحت بپردازید ، آنوقت است که از دیگران عقب می افتید و پیشتازیتان را از دست می دهید . استراحت شما ، باید کار شما باشد و کار شما ، لذت شما و لذت شما ، زندگی شما ؛ این است رسالت یک کار آفرین از نگاه کیم وو چونگ ، بنیانگذار دوو . بخش های از کتاب ” سنگ فرش هر خیابان از طلاست ” 

و اما در آخر کتاب به جوانان کره ای توصیه میکند که کار آفرین موفق کسی است که در کنار کار برای خانواده هم به اندازه کافی وقت بگذارد

آیا من برای کار افرینی به غیر از فکر کردن کار دیگری هم کرده ام

ایا از وقت و انرژی مضاعفی که طی این چند سال برای کار در بخش دولتی صرف کرده ام خوشنودم

آیا اگر این زمان از دست رفته را به شکل درستی مدیریت می کردم و قسمتی از وقتم را  صرف فرزندم می کردم بهتر نبود