Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

آیا در ارتباطات و مذاکره رفتار انفعالی تهاجمی دارید؟


چند سال پیش بود که به دلیل اختلاف نظر فنی بین من و کارشناس دیگر در خصوص خرید یک تجهیز پالایشگاهی، بحث به نزد مدیر کشانده شد و مطمئنا مدیر هم با توجه به سابقه فنی که در پروژه‌ها داشت، نظرش متمایل به نظر فنی یکی از ما بود.

در نهایت مدیر بعد از شنیدن بحث‌های فنی ما دو نفر، رای به این موضوع داد که بهتر است خرید در این برهه از پروژه براساس نظر کارشناس همکارم خریداری شود و از من درخواست کرد که این نظر را به صورت رسمی تایید کنم.

من هم با توجه به اینکه موضع و دیدگاهم از نظر خودم درست بود و لزومی به تایید رسمی من وجود نداشت، این درخواست را نپذیرفتم و در عین حال این مسئله را هم مطرح کردم که موضوع از نظر من تمام شده است و دیگر بحثی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

بعد از چند ماه که ارزیابی‌های درون‌سازمانی صورت می‌گرفت، متاسفانه مدیر من برخلاف برخورد محترمانه‌ای که در این مدت با من داشت، ارزیابی مناسبی در خصوص عملکرد من که متناسب با عملکرد یک ساله‌ام باشد، انجام نداده بود.

وقتی که دلیل این کار را جویا شدم، صرفا مورد عدم تایید گفته شده را مطرح کرد.

همچنان متوجه این موضوع نشده‌ام که یک مدیر که از لحاظ اختیارات و جایگاه بالاتر از من بوده، چرا از الگوی انفعالی تهاجمی برای حل این تعارض که عملا مختومه بوده، استفاده کرده است.

البته این نوع برخورد با تعارضات، جزو اصول مدیریتی این فرد بود.