Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف عزت نفس چیست؟


به نظرم با ارتقاء عامل دوم توسط آموزش دیدن و یادگیری مهارت ها( صرف نظر از نوع مهارت) می توان عملا خود را بیشتر دوست داشت که در نتیجه عامل اول با این کار تقویت میشود
مخصوصا تو جامعه ما که اکثرا به یکی دو مهارت بسنده می کنند داشتن توانایی و مهارت بیشتر میتونه خیلی زیاد کیسه عزت نفس مان را پر کند.