Menu
نویسنده مطلب : احسان عسکری

مطلب مورد بحث:

غلبه بر استرس (با استفاده بهتر از حافظه فعال)


کامنت

در هر چیزی تمرین کنید، در همان قوی می‌شوید در شرایط استرس زا که به خودمان نگاه میکنیم و از چهره ما استرس و اضطراب سرازیر میشود و کاری برای مقابله با آن نمیکنیم، باعث می شود استرس در ما ریشه ای تر شود اما اگر آنرا قبول کنیم و راه های مختلفی را برای کنترل آن به کار بگیریم، به تدریج استرس ضعیف تر شده و ما قوی تر می شویم.

بگذارید کارهای درونی شده، اتوماتیک انجام شوند: در واقع هم همین است. در ارائه های دانشگاه که باید جلوی جمع حدود ۵۰ نفری صحبت می کردم. زمان هایی که کتاب سخنرانی را قبلش میخواندم به مراتب سخنرانی ضعیف تری داشتم. دقت زیاد در جزییات سبب می شد که تمرکز بر روی سخنرانی از بین برود و قاعدتا ارائه خوبی از ب در نیاید.