Menu
نویسنده مطلب : مریم میم

مطلب مورد بحث:

تقویت مثبت و مثال‌های آن


بازی کردن با اعضای کوچک خانواده یا بردن اون ها به گردش از نوع مجوز فعالیت هست.

خریدن کتاب، شکلات، بستنی از نوع جایزه فیزیکی است.

تمدید اعتبار متمم در صورت دریافت ۳۰۰ امتیاز بر اساس جمع امتیاز مراحلی که در نظر گرفته اند، مثل گذاشتن کامنت در متمم یا به پایان رساندن یک فصل از توسعه فردی، از نوع اعطای ژتون است.

خرید وسیله مورد نیاز برای اطرافیان به نظرم بیشتر در دسته پاداش اجتماعی قرار می گیرد، چون هدف نهایی ما از این خرید خوشجال کردن یک نفر دیگر است و با این کار حمایت احساسی و هیجانی را تجربه می کنیم.