Menu
نویسنده مطلب : محمد نصیری

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱- کار ما کترینگ غذا هست و خیلی دوست دارم در این زمینه نوشته های مفیدی رو از درس های بعدی ببینم.

۲- کارخانه تولید آب معدنی بازار بالقوه تمام انسانهای بالای ۷ سال کره زمین

بازارآماده تمام انسانهایی که که از لحاط مالی توان خرید آب معدنی دارن

بازار هدف تمام انسانهایی که ساکن کشور ایران هستن و توان و نیاز خرید اب معدنی دارن

بازار تحت نفوذ تمام انسانهایی که در استان قزوین از اب معدنی های ما استفاده میکنن