Menu
نویسنده مطلب : امیر محرمپور

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


۱- تصمیم من این بود که هربار بعد از ورزش کردن ، یه دوش ده دقیقه ای بگیرم ،

این زنجیر دو حلقه ای داشت خوب کار میکرد تا اینکه ، به سرم زد که مگه کم آبی نیست هرروز داری دوش میگیری؟

بهانه بود و دلیل بهانه.م هم خستگی بود ، چون مطمئنم که اگه اون روز ورزش نکرده بودم به دوش گرفتن نه نمی گفتم

۲- تفاوت «تصمیم های منطقی» با «تصمیم های قابل دفاع» :

  • تصمیم منطقی ، از ماست برای ما  اما  تصمیم قابل دفاع ، از دیگران است برای دیگران (البته به ما میخورونن که برای ماست ).
  • تصمیم منطقی ، منبعِ اصلی ترین بخش هاش مغز منه و ممکنه در بخش هایی ، از جامعه تاثیر گرفته باشه اما تصمیم قابل دفاع ، منبعِ اصلی ترین بخش هاش مغز من نیست و مغز من فقط بخش های کمتر مهمی رو به اون تصمیم اضافه میکنه (توجیه های زورکی).