Menu
نویسنده مطلب : پیام حسینی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


من تجهیز دفتر جدید شرکت را به کامپیوتر و سیستم‌های اداری انتخاب کرده ام.

انتظارات مورد نظر از واحد IT به شرح زیر می باشد:

– از سیستم های به روز استفاده شود

– دسترسی به اینترنت با سرعت مطلوب فرآهم باشد

– الزامات و اصول ارگونومی برای هر یک از تجهیزات در نظر گرفته شود

– ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار (مانند نور، صدا و …) و رعایت اصول HSE در هنگام نصب و نحوه چیدمان وسایل در نظر گرفته شود

– خط تلفن سانترال برای پرسنل و خط مستقیم برای مدیران ارشد هر واحد اختصاص داده شود

– نفرات مشخصی برای ارائه خدمات پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی در نظر گرفته شوند

– از تولیدات داخلی در فرآیند خرید و تجهیز ملزومات اداری استفاده شود