Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


در هر دو سیاره رباتها دارای چهار عضو اصلی سر،شکم،پا و دست می باشند که در  که اشکال هندسی مانند مربع دایره و .. و نیز رنگهای متنوع که سمت راست هر رباط یک رنگ و سمت چپ نیز رنگ دیگر می باشد هر رباط در ناحیه سر دارای دو چشم و بالای سر دارای دو شاخک می باشد تفاوت ربات دو سیاره در شکل هندسی ناحیه پا می باشد که پای رباطهای سیاره آلفا به صورت تخت روی کف سیاره قرار میگیرد اما انتهای پای رباطهای سیاره بتا به صورت نوکدار به می باشد.