Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

لایک‌های ما در شبکه های اجتماعی چه ویژگیهایی از شخصیت‌مان را افشا می‌کنند؟


به نظرم میزان اعتماد و قابل اتکا بودن نتایج این تحقیقات در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ مردمی غالب آن جوامع می‌تواند متفاوت باشد.

برای مثال در جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی که عامه جامعه بسیاری از لایک‌ها و اظهارنظرات و حتی دنبال‌کردن‌های خود را صرفا از روی تعارف و رودربایستی انجام می‌دهند، اصلا قابل اتکا نباشد.

افراد بسیاری را دیده‌ام که هشتاد درصد لایک‌ها و نظرات روزانه‌اشان به خاطر قرض دادن نان به دوست و فامیل است و اینکه مبادا کسی از دست او دلخور شود و فردا عکس‌های او کمتر لایک بخورد.

یا بسیاری از افراد را می‌توان دید که سایه همدیگر را از دور با تیر می‌زنند ولی به خاطر حفظ ظاهر و همچنین بوجود نیامدن دلخوری میان فامیل صفحات همدیگر را دنبال می‌کنند و روزانه چندین لایک به هم قرض می‌دهند.

این نوع عکس‌العمل‌ها و اقدامات به هیچ وجه از روی صداقت نبوده و براساس ترجیحات و علایق واقعی اشخاص نیست. لذا با این اوصاف شاید این تحقیق در چنین جوامعی قابل اتکا نباشد.