Menu
نویسنده مطلب : محمداخمدزادگان

مطلب مورد بحث:

چگونه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم؟


چون غم وغصه مثل خیلی از رفتارها برامون عادت شده وذهن ما نسبت به غم وغصه وعادتهای منفی کلیشه شده لازم است برای شادبودن درلحظه های زندگی تمرین شاد بودن روزانه دربرنامه زندگی داشته باشیم. دروهله اول بایستی ذهنیت خود را نسبت به اتفاقات وشرایط موجود عوض کنیم.تمرین شکرگزاری برنعمتهای زندگی میتواند کمک شایانی به این مساله کند.برای شاد بودن بایستی درلحظه حال زندگی کنیم .همیشه نسبت به زندگی مثبت بیاندیشیم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟