Menu
نویسنده مطلب : عاطفه فرد

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


بحث خوبی رو مطرح نمودین، اگر اجازه بدین من این مطالب رو هم اضافه کنم:

۱٫ سرانه مصرف آب ایران در مقایسه با سرانه جهانی در حد متوسط و نرمال قرار دارد و نسبت به کشورهایی با سطح بهداشت و رفاه عالی، ایران مصرف آب پاین تری دارد.

۲٫ بازده محصولات کشاورزی در ایران در مقایسه با مقدار آب مصرفی به هیچ عنوان توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، بعلاوه موجب مصرف بی رویه ی آب های زیرزمینی و خسارات جبران ناپذیر و در نهایت تحمیل ضرر و زیان و هزینه های ترمیمی دوچندان می شود. به طور کلی اقلیم بسیاری از مناطق ایران مناسب کشاورزی نمی باشد، هرچند به منظورعدم وابستگی و خودکفایی و با توجه به جنبه ی بازار کار، نمی توان به کل کشاورزی را تعطیل و واردات کامل را توصیه کرد.

۳٫ به علت فرسودگی زیرساخت های آبرسانی شامل شبکه های توزیع آب در مناطق مختلف کشور، حجم زیادی از آب خام یا آب های شرب تصفیه شده به سادگی به هدر می رود که در این مورد هم مردم مقصر نیستند و دولت مسول می باشد.