Menu
نویسنده مطلب : دانیال طالب

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


بازنویسی ۱۰ فرمان مهرطلبی:

من مجبور نیستم کاری را که دیگران می‌خواهند و انتظار دارند یا نیاز دارند انجام دهم.
مراقبت از اطرفیان وظیفه من نیست ؛ مستقل از این‌که از من کمک خواسته باشند یا نه.
من تا جایی که بتوانم به مشکلات دیگران گوش میدهم و برای حل مشکل آن‌ها  تلاش ممکن خودم را به‌کار میگیرم.
باید تا حد امکان مهربان و خوش‌برخورد باشم و احساسات هیچ‌کس را جریحه‌دار نکنم.
در اولویتبندی بین خودم و دیگران باید هردو را مد نظر قرار دهم.
جواب منفی دادن به خواسته های دیگران حق طبیعی من است.
من تلاشم را میکنم که تا حد امکان هیچ کس را به هیچ شکل، نامید و مأیوس نکنم.
من ممکن است بعضی روزها شاد و سرحال نباشم  ولی بهتر است احساسات منفی را پیش چشم دیگران بروز ندهم.
من مجبور نیستم همه را از خودم خشنود و شاد کنم.
من تا جای ممکن تلاشم را میکنم تا بار مشکلات و مسائل خودم را روی دوش دیگران نگذارم.