Menu
نویسنده مطلب : آرمین صدر نفیسی

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


با مرور برخی تصمیم های زندگی، به این نتیجه می رسم که در مهارت دیدن Tradeoffs بیش از سایر مهارت ها ضعف دارم. امروز بهتر می فهمم که هر چیز خوبی ارزش دنبال کردن ندارد؛ ارزشمندی هر چیز زمانی مشخص می شود که به Tradeoffs آن تصمیم فکر کرده باشم.

اصلا شاید همین ندیدن Tradeoffs باشد که باعث می شود به گزینه های Alternatives فکر نکنم یا حتا آن ها را در عین شفافیت و وضوح نبینم.

———————

یکی از مهم ترین تصمیمات اشتباهی که گرفتم، «چند سال پشت کنکوری ماندن برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد» بود.

Objectives: دوست داشتم پیشرفت کنم. دوست داشتم به فرد موفقی تبدیل شوم و گذشته ی خود را جبران کنم. درس خواندن را دوست داشتم و تحصیلات آکادمیک برای من رضایت بخش بود. اما به این فکر نکرده بودم که آیا واقعاً وضعیت مالی من را بهبود می بخشد؟ آیا امید به زندگی را افزایش می دهد یا چند سال ناامیدی ناشی از خواندن درس های بی ربط دانشگاهی به مشکلات قبلی اضافه می شود؟ آیا واقعاً من با داشتن مدرک کارشناسی ارشد به شخصیت داناتر و ارزشمندتری تبدیل میشدم یا صرفاً کاغذپاره ای به سایر مدارکم اضافه می شود؟

Alternatives: ورود به بازار کار گزینه ای بود که ذهن من را درگیر نکرده بود. فکر می کردم انسان ها اول باید تا جایی که می توانند در قله ی علم بالا بروند و بعد شغلی برای خود دست و پا کنند. متاسفانه این گزینه را حتا به عنوان گزینه ای «کنار» گزینه ی تحصیل و انجام همزمان هر دو ندیده بودم.

Consequences: به نیاز مالی که در دوران قبل و پس از کارشناسی ارشد پیدا می کردم، بی توجه بودم. دقت نداشتم که ادامه تحصیل، باعث می شود در سن بالاتری ازدواج کنم. به این فکر نکرده بودم که وضعیت مبهم زندگی من با ادامه تحصیل وارد پروسه ی پیچیده تری می شود. تنها علم دانشگاهی و مبدل شدن به یک فرد فرهیخته ی دانشگاهی برای من اهمیت داشت.

 Tradeoffs: به از دست دادن سنین جوانی که صرف تحصیل می شود توجه نکرده بودم. به از دست دادن «اعتماد به نفس» و «عزت نفس» ناشی از اینکه چند سال به سال های قبلی اضافه می شود و من هنوز به جایی نرسیده ام فکر نکرده بودم.

Uncertainties: نمی دانستم داشتن علمی که به کار من بیاید، بهتر از داشتن ده ها برابر علمی است که کمتر سودی در این دنیا برای من دارد. نمی دانستم بازار کار پر است از شغل های خوب؛ برای کسانی که چیزی برای ارائه داشته باشند؛ نه برای کسانی که مدارک بالاتری داشته باشند. نمی دانستم با مدرک لیسانس مشکلی برای ورود به سازمان های خاص دولتی وجود ندارد.