Menu
نویسنده مطلب : حامد شرقی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خوش بینی چیست؟ آیا شما خوش بین هستید؟


سلام بر مریم عزیز

برای من جالب و عجیب است که شما علی رغم اینکه کارهایی که میکنی مثل دوری از دوستان منفی یا خواندن رمان های با پایان خوش و مواردی که در نظرت توضیح دادی اما خوش بینی بزرگ کم داری. خوشحال می شوم اگر موردی از خوش بینی های بزرگ خودت را بفرمایید و اینکه به نظرت می توانی کاری کنی تعداد موارد خوش بینی های بزرگت را بیشتر و یا آنهایی را که داری عمیق تر کنی؟

ممنون از شما

حامد شرقی