Menu
نویسنده مطلب : سعید خیری

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


من روتین‌های زیادی ندارم؛ اما قصد دارم ایجاد کنم؛ در هر حال این‌ها روتین‌های من هستند:

صبح‌ها بعد از نماز ۳ صفحه با خودکار می‌نویسم از هر مطلبی که در لحظه به ذهنم بیاد؛ به اصطلاح برون ریزی ذهنی دارم

در محل کار حتما صبحانه می‌خورم و برای کارهام از پومودورو استفاده می‌کنم

بعد از ناهار یک ساعت می‌خوابم و بعد از بیدار شدن یا یک مطلب از سایت متمم مطالعه می‌کنم و یا یک یا دو پومودورو مطالعه کتاب دارم

شب‌ها قبل از خواب برای بچه‌هام قصه می‌خونم و شرح حال روزانه‌ی خودم رو در برنامه وان‌دی می‌نویسم

پنجشنبه‌ها سر مزار پدر و مادرم میرم و دو هفته یکبار به برادرهام تلفن می‌کنم