Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

کتابخوانی و توصیه هایی برای آن | چگونه کتابخوان شویم؟


سلام

کتاب دنیای نداشته های ما و داشته های دیگرانی است که آنچه را کسب کرده اند و ما هم میخواهیم کسب کنیم و راهش را نمی دانیم به ما نشان میدهند.

کتاب محلی است که در آن زحمات چندین ساله افراد دانشمند و اندیشمند را گردآورده است. شاید نتوان نویسندگان بزرگ را دید و یا با ایشان هم نشینی و شاگردی کرد اما می توان از ناب ترین سرمایه عمر آنها که در کتاب جمع شده بهرمند گردید.

من همیشه با این جمله انتشارات گاج موافقم که می گوید به جای خواندن چندیدن کتاب یک کتاب را چندین بار بخوانیم .به واقع نیازی نیست که تمامی کتب معروف راخواند اما برخی را نمی شود نخواند واز استغنای محتوای آن که حتی موجب صرفه جویی در وقتت برای خواندن تعداد بیشتری کتاب بشودخود را بی نصیب گذاشت.
کتاب را زود قضاوت نکنیم
مهم تر اینکه هیچوقت نباید کتابی را که می خری و وقتی می خوانی و نمی فهمی دلیل بر بی فایده بودن کتاب بدانی بلکه باید بگذاری تا زمان بگذرد و دوباره به آن سر بزنی شاید آگاهی ما می بایست به سطح کتاب برسد.که این اتفاق برای من در گذشته می افتاد که کتابی را می خریدم و بعد از خواندن و نفهیمدن آن فکر می کردم چه کتاب بیخودی اما بعد از چند وقت متوجه شدم اینگونه نبود و آن کتاب گناهی ندارد تقصیر از من خواننده است.

سپاس