Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


این دو سوال رو ترجیح میدم با روش دیگه ای پاسخ بدم …تا مدت ها قبل و شاید هنوز هم اندکی ، قبل از اینکه به مسئله دو نوع تصمیم گیری پی ببرم در تصمیماتم جایی در میان طیف بودم و بیش تر اوقات ترکیبی از سیستم یک و دو رو به کار می بردم .

این رو به عنوان یک نکته منفی میدونم چون ناآگاهانه بودن این موضوع باعث میشد بیش تر از این که از نقاط قوت این دو روش استفاده کنم از ترکیبشون برای اهمال در کار ها و تصمیمات یا توجیهشون استفاده کنم .

اما شاید آگاه شدن از این مسئله باعث شده بتونم با استفاده بهتر از هر روش رضایت بیش تری از تصمیماتم و نتایج مطلوب تری رو کسب کنم .