Menu
نویسنده مطلب : علیرضا جلیلی

مطلب مورد بحث:

کلیپ تصویری سمینار تصمیم گیری و انتخاب (2)


البته بنظر من اوج سرعت شما در صحبت کردن در فایلهایی هست که در رادیو اقتصاد ضبط می شد.
یکبار همراه با یکی از دوستانم می شنیدیم صحبتهای شما در آخر برگشت گفت :”ارمغان این ۴۰ دقیقه صحبت یک سردرد بود برا من نمی دونم تو چیزی فهمیدی یا نه؟!”