Menu
نویسنده مطلب : فاطمه طاهریان

مطلب مورد بحث:

خودآگاهی | یکی از مولفه های هوش هیجانی


همکاری دارم که هر روز ظهر باهم ناهار می خوریم، در طی دوره ای فضایی برای صمیمی تر شدن ما باز شد و من خیلی علاقه نشون دادم اما بعد از مدتی بدون اینکه تنشی بین ما رخ بده از بودن در کنارش احساس خوبی نداشتم، از اونجاییکه از لحاظ شخصیتی فرد نازنینیه بخاطر حس بدم احساس گناه میکردم.  این موضوع باعث شد مدتی روی تمام حرفها و برخوردهامون ریز بشم تا بتونم علت احساس بدم رو پیدا کنم. بعد از ارزیابی ها متوجه شدم ما از لحاظ روحی و روانی تفاوت های زیادی با هم داریم و تلاش من برای صمیمیت انرژی درونی زیادی ازمن میگیره و به این ترتیب بهمون سطح رابطه همکاری راضی شدم و اون حس بد از بین رفت.