Menu
نویسنده مطلب : حسین اسفندیاری

مطلب مورد بحث:

استراتژی کالباسی در مذاکره


برای مقابله و یا بهتر بگم کمتر کردن ضرر یک راه حل ساده میتونه کمک کنه:

همیشه قبل از شروع هر مذاکره ای چند پیشنهاد و آفر اضافی آماده کنید، و میتونید در مواقعی که نمی خواهید درخواست مطرح شده را قبول کنید و در عین حال نگران بر هم خوردن معامله یا توافق هستید، آن پیشنهاد مورد نظر خود را به عنوان جایگزین مطرح کنید.

یک تجربه:

خانه کوچکی دارم که برای اجاره گذاشته بودم به طور کاملا طبیعی مستاجر برای دریافت تخفیف چانه زنی می کرد، و البته من به او یادآور میشدم که مبلغ اجاره ای که درخواست کردم از عرف بسیار پایین تر است، او هم به بهانه این که درخواست تخفیف حق مستاجر است و شیرینی معامله به تخفیفشه بر آن اصرار می کرد، من هم چون میدانستم مبلغی که درخواست کرده ام بسیار منصفانه و در عین حال کمی کمتر از عرف است، به هیچ وجه با تخفیف موافقت نکردم. ولی برای اینکه او هم راضی باشد و رابطه مان پس از معامله منطقی پیش برود، در زمان امضای قرارداد، خودم پیش نهاد دادم من هم یک هدیه کوچه براتون دارم، اون هم اینکه میخواستم تصفیه آب رو برای منزل خودم ببرم ولی اینکار را نمیکنم و شما میتونید از آن استفاده کنید (البته از لحظه بازدید گفته بودم تصفیه آب روی خانه نیست و باید بردارم) این باعث شد حس او نسبت به معامله شیرین شد، و تا حالا سه سال است که با خوبی و خوشی تمدید قرارداد کردیم.