Menu
نویسنده مطلب : مهدی رضایی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


 

۱تعریف افراد کاریزماتیک از نظر من : انسان های با فضیلتی که با شما را با ویژگی هایشان جذب خود میکنند . این جذب کردن میتواند دست خودشان هم نباشد! یعنی از روی عمد نخواهند شما را جذب کنند ولی چون جذاب هستند شما جذبشان میشوید .

۲ویژگی های افراد کاریزماتیک : مصمم و مقاوم ، قدرتمند (روح قوی ، نفس قوی ، اراده قوی ،و…)، باهوش ، پاک طینت ، خدایی

۳فطرت هر انسان پاکی از این افراد خوشش می آید و احتمالا برای آنها هم کاریزما دارد ولی مکان دارد هم که افرادی این اشخاص را کاریزماتیک ندارنند .

۴یکی از انگیزه ها مثلا در کسب و کار است که شما تا برای کارمندان کاریزماتیک نباشید شاید اصلا حرفتان را گوش ندهند !

۵نظر خاصی راجع به دوستان ندارم .

یکی از افراد کاریزماتیک «حاج قاسم سلیمانی»