Menu
نویسنده مطلب : سمیه درکانی

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


یکی از اشتباهات رایجی که من دیدم تو خود تعریف پروژه ست.

زمانی که مدیر پروژه بدون شفاف سازی بودجه ، بدون برنامه ، پروژه رو با دید اینکه کار انجام بشه، به پایان می رسونه.(البته پایانی که در ذهن خودش داره)

بدون شاخصی برا ارزیابی، بدون اینکه معیاری برای شکست یا موفقیت پروژه وجود داشته باشه هزاران پروژه داره انجام میشه و تنها چیزی که به عنوان محصول پروژه عرضه میشه، یه سری آمار و ارقامی که حتی نمیشه تحلیل اش کرد.

من فکر میکنم اگر برنامه و بودجه به درستی برای یک پروژه تعریف بشه، و مدیر پروژه دیدی خوبی از یک پروژه موفق داشته باشه، درصد اشتباهات هم خیلی کمتر میشه. مثلا وقتی بودجه مشخص باشه بعیده برای منابع مورد نیاز که برای پروژه لازمه هزینه نشه… یا اینکه با وجود برنامه ، میشه تخمین درستی از تعهد زمانی داشت.

 

چندماه پیش پروژه ای برا انجام در اختیارم گذاشتن که هیچ بودجه ای نداشت. هر سوالی هم که از بودجه جویا شدم هیچ جواب روشنی داده  نشد.

در نهایت برا اینکه مبادا بیشتر از مبلغ مورد نظر که در ذهن کارفرما بود خرج نشه، مجبور شدم برای هر هزینه ای با کارفرما هماهنگ بشم

چیزی که نه خوشایند من بود نه به مذاق کارفرما خوش میومد…

حتی وقتی همه تاییدها رو گرفتم، و تونستم پروژه رو با بودجه کمتر انجام بدم، هیچ تشویقی دریافت نکردم، و خب انتظارش هم می رفت… کارفرما اصلا هیچ دیدی روی بودجه نداشت.

رایج ترین اشتباه مدیران پروژه از دید من عدم تعریف صحیح پروژه ست.