Menu
نویسنده مطلب : علیرضا اخوان

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


کارتون اول : تعداد زیاد کارشناس و علاقمند به دستور دادن و نبود مجری (مشکلی که در جامعه امروز بسیار از آن رنج میبریم)

کارتون دوم : حس حاشیه امن یا اثر قورباغه پخته در روانشناسی

کارتون سوم : توهم و عده ای که بقایشان در کمک به این افراد توهم زده است و هر دو گروه در این خیال که در حال پیشرفتند