Menu
نویسنده مطلب : علی نیک نشان

مطلب مورد بحث:

برخورد گزینشی با اطلاعات و خطای تایید خود


از پر تکرارترین اتفاق در این نوع خطا پیگیری جناح سیاسی مطلوب در بازه انتخابات است. من تمام اخبار مثبت را تایید و اخبار منفی را راهکار جناح مقابل برای تخریب یا حداکثر کج فهمی فرد از موضوع مطرح شده برداشت میکنم.

به تازگی یادگرفتم برای جلوگیری از این موضوع از روش ایجاد تعادل در منابع اطلاعاتی سیاسی استفاده کنم:

* بی بی سی + ۲۰:۳۰

* کیهان + VOA

هر چقدر منبع جهت دهی بیشتری داشته باشد منبعی از جناح مقابل با همان شدت جهت دهی انتخاب میکنم.

مجموع اطلاعات به شدت به واقعیت نزدیکتر است.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟