Menu
نویسنده مطلب : آرمان امینائی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


زندگی خودم به دو دوره ی : تا قبل از متمم  و بعد از متمم و هدفگذاری تقسیم کردم

با متمم و هدف گذاری وقت کم میارم و قبل از اون وقت زیاد داشتم

وقتی می بینم که در راستای چشم انداز زندگی هدفگذاری کردم و برای هر هدف ابزاری نیاز دارم و این ابزار در ابتدا نیاز به یادگیری مداوم و مناسب دارند بسیار لذت می برم

در گذشته فقط آرزو داشتم و فکر خیال الان سعی می کنم هدف داشته باشم اونم هدفی که دور از دسترس نباشد

فقط باید یاد بگیرم و از مهارت یادگیری استفده کنم که عجول نباشم و مطالب مورد نیازم را دنبال کنم

ممنون از متمم که این راهها را نشان می دهد

در ابتدا راه هستم یکم سردرگم این سایت هستم ولی ان شالله کم کم یاد می گیرم چگونه ازین سایت استفده کنم