مینا رهنما - کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مینا رهنما

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


در مورد خودم، فاصله ای که بین دانسته هام و عملم الان به ذهنم رسید، یکی در مورد اینه که معمولا می گم به من اگر انتقاد شه با دید باز برخورد می کنم ولی اکثر مواقع این طور نیست. دیگری هم اینکه می گم بدون چشم داشت وفقط از روی دلم با اطرافیانم رفتار و محبت کنم اما در عمل اگر از جانب اونها بی مهری ببینم آزارم میده.

ولی فاصله ای که در خودم و اطرافیان غالبا می بینم اینه که اکثر ما می گیم نظر مردم برامون خیلی مهم نیست، ولی بیشتر تلاشمون در جهت راضی کردن مردم هست.