Menu
نویسنده مطلب : پویا چراغی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


همین ابتدا بگویم که مواردی که می‌نویسم، صرفا انگیزاننده درونی ندارند ولی سهم انگیزه درونی در آن ها بسیار بیشتر از انگیزه بیرونی است.

انگیزه من برای مطالعه کتاب های غیر پزشکی مثل روان شناسی، فلسفی و … درونی است. با اینکه هر از گاهی پیشرفتم را در Goodreads به روز می‌کنم، ولی می‌دانم هنگامی که یک کتاب جدید را شروع می‌کنم و هنگامی که خواندن یک کتاب را ادامه می‌دهم، انگیزه من درونی است.

ترانه‌هایی که خوشم می‌آید را همیشه حفظ می‌کنم و می‌خوانم و از گوش دادن به صدای ویولن هم لذت می‌برم. هنگامی که خودم هم ویولن می‌زنم، اگر کسی صدای آن را نشنود، برایم لذت بخش‌تر است (شاید هم به این دلیل که کمی مبتدی هستمD:).

هر از گاهی در باغ کنار خانه‌مان، که خیلی وقت هم نیست ساخته شده، به تنهایی قدم می‌زنم و هر از گاهی دوستانم را نیز با خود می‌برم.

متاسفانه در مقایسه با کل فعالیت های یک روز من، سهم انگیزاننده درونی بسیار کمتر از چیزی بود که فکر میکردم…