- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محسن ثابتی

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


تمرین اول

غالبا کسب و کارهایی که مبنای انها بر پایه فروش انجام میشه مدلی از ppu هستند.بر فرض مثال بوتیک.شما بر اساس میزان خرید از فروشگاه پول پرداخت میکنید وهیچ فروشگاهی رو نمیبینید که بخاطر حجم خرید شما روی به مدل flat-rate بیاره.از اونجایی که نمیشه کسب و کار رو خارج از طیف فروش یا خدمات (بیشتر کسب و کارها جنسی از هر دو روش فقط با سو گیری بیشتر به سمت یکی)درنظر گرفت سخته که بگیم همه کسب و کارها بر مبنای فروش ppu هستند.به فرض برای خرید یک گوشی موبایل بر اساس مدل گوشی پرداختی دارین(ppu) اما برای دریافت نرم افزار بر اساس flat-rate فارغ از مدل گوشی و هچنین تعداد نرم افزارهای ریخته شده مبلغ مشخصی پرداخت دارین.مصرف انرژی هم چیزی از این دست است.قائده خرید و فروش بر این اساس رضایت طرفین(هم مشتری هم ارائه دهنده) رو دربر داره با این تفاوت که مشتری ریسک کمتری رو متحمل میشه.ارائه دهنده همیشه با خطر از دست دادن مشتری رو به رو است چون مشتری به هر دلیلی میتونه بخاطر نداشتن تعهد یا الزام یا نداشتن ارزش افزوده ارائه دهنده خودش رو تغییر بده.بهترین راههای مدیریت مشتریهای این کسب و کارها طرحهای تشویقی ،ایجاد شعف در مشتری و نیز رائه بهترین قیمت به مشتری است( الزاما بهترین قیمت ارزانترین نیست).