Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار و زندگی


با سلام، بنظر من استرس اصلا چیز بدی نیست و یکی از مکانیزم های هشدار دهنده ذهن ماست و پیامی دارد که ما باید آنرا بشناسیم و بدرستی از آن استفاده کنیم و اگر وجود نداشته باشد ما هیچ اقدام و حرکتی نخواهیم داشت. آنچه که مذموم است و عموما بنام استرس شناخته می شود، استرس مصنوعی و یا غیر طبیعی است که اگر ما شناخت درستی از عملکرد ذهن و سیستم عصبی خود و نحوه شکل گیری هیجانات و احساسات خود بطور کلی داشته باشیم، عموما بوجود نمی آید مگر در شرایطی خاص. که برای مدیریت و کنترل آن نیز تکنیکهای بسیار کاربردی وجود دارد که از حوصله یک کامنت خارج است.