Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


بازنویسی برخی از موارد مطرح شده توسط هریت بریکر:
 
·        اگر می‌خواهم کاری را برای دیگران انجام دهم صرفاً به این دلیل که مقبول‌تر باشم و یا محبت بیشتری را به‌واسطۀ کار انجام‌شده به سمت خودم جذب کنم، بهتر است در مورد چراییِ انجام کار تجدیدنظر کنم و دلیل محکم‌تری برای انجام دادنش پیدا کنم.
·        ممکن است وابستگی دیگران به من بابت انجام کاری خاص ایجادشده باشد اما کمرنگ شدن یا گسستن پیوندهای وابستگی به هزاران دلیل می‌توان اتفاق بیفتد. صرف انجام کاری شایسته و بزرگ برای دیگران، هیچ‌گونه تضمینی برای وابستگی دائمی ایجاد نمی‌کند.
·        برآورده کردن انتظارات دیگران باعث نخواهد شد آن‌ها انتظارات مرا مدنظر داشته باشند یا مرا موردانتقاد قرار ندهند. این دو مقوله این‌قدر از هم تفکیک‌شده هست که بتوان تا حد زیادی آن‌ها را بی‌ربط به هم تلقی کرد.
·        همیشه در اولویت قرار دادن دیگران دقیقاً به این معنی است که من تحت هر شرایطی خودم را نفی می‌کنم و دست به انکار ارزش‌های وجودی‌ام می‌زنم.
·        مراقبت کردن از دیگران، تنها انتخاب من است و این کار باعث ایجاد حقی برای من در رابطه با آن‌ها نمی‌شود.
·        تلاش برای خشنود کردن دیگران یک انتخاب است. انتخابی که اتفاقاً باید مراقب باشیم بسیاری از مواقع جزو گزینه‌های ما نباشد.