مهدیه رحیمی - تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


سلام

به نظر من وقتی یک رویداد اتفاق می افتد و ما دچار استرس می شویم، باید موضوع را برای خودمان حلاجی کنیم و اینو باور کنیم که قرار نیست مجددا اتفاقی اینچنین بیفته و یا اینکه این اتفاق سبب اتفاق بدتری بشه. من فکر می کنم چون پس از استرس معمولا موضوع به طور کامل برای ما حل نمی شه و ادامه دار می شه ما دچار اظطراب می شیم. باید ترس ها رو پذیرفت و سعی کرد آنها را از خود جدا کرد تا به طور همیشگی با ما نمونن.